top of page

לימודים

קורס יסודות הסייקי שיאצו

משך הקורס: שלושה חודשים – 60 שעות לימוד.

נושאי הלימוד בקורס:

סייקי דואין
* רנקי.
* אייקי.
* יוגה מרידיאנים.
* מדיטציית סייקי.

מרידיאנים 
* כיצד אפשר לזהות מרידיאן?
* הטיפול במרידיאן עם Seiki Method

טיפול בסימפטומים 
* לראות צובו.
* הטיפול בצובו עם Seiki Method
* מבוא לטיפול תבניתי במרידיאן הסייקי.

טיפול בסיסי (קאטה) 
* עקרונות הטיפול הבסיסי.
* הכרת המנחים בטיפול בסיסי וחשיבותם לטיפול המלא.
* מנח שכיבה על הצד.
* מנח ישיבה.

הפילוסופיה של רפואת המזרח 
* ההיסטוריה והתפתחות הריפוי במזרח.
* הקשר בין בודהיזם, טאואיזם ושיטות הריפוי.
* פיתוח מיומנות הסייקי – אנרגיית החיים.
* סייקי שיאצו – התאמה ואיחוד של "הלב" והפעולה.
* בסיום הקורס ניתנת תעודת השתתפות בקורס.

בוגרי הקורס שימשיכו למסלול מטפל, ישולבו בלימודי הרמה הראשונה.
 

שנה ראשונה – יסודות (Yang style).

נושאי הלימוד בקורס:

1. סייקי דואין 
* רנקי.
* אייקי.
* יוגת המרידיאנים.
* תרגילי סייקי.
* מדיטציית סייקי.

2. טיפול בסיסי יאנג – Yang
* דרך הטיפול בסייקי שיאצו.
* מנח צד.
* מנח בטן.
* מנח גב.
* מנח ישיבה.

3. מרידיאנים 
* לימוד מסלולי 7 מרידיאני היאנג.
* זיהוי וטיפול במרידיאנים.
* תיפקודי מרידיאנים.

4. טיפול בסימפטומים 
* מהו צובו וכיצד לזהות אותו.
* טיפול צובו.
* מרידיאני הקיו, ג'יצו, סייקי.
* טיפול תבניתי במרידיאן הסייקי.

5. פילוסופיית המזרח 
* גישות הזן בודהיזם והטאואיזם כבסיס טיפולי ברפואת המזרח.
* גישות טיפוליות שונות.
* ריפוי ואתיקה טיפולית.

בסיום לימודי שנה ראשונה מתקיים מבחן מעשי ביסודות הנ"ל.

לעוברים, מוענקת תעודת Seiki shiatsu student practitioner.
 

שנה שנייה – סייקי שיאצו (Yin style)

נושאי הלימוד בקורס :

1. סייקי דואין 
* רנקי (Yin style)
* אייקי (Yin style)
* יוגה מרידיאנים (הרחבה)
* הרחבה והעמקת תרגילי הסייקי.
* מדיטציית סייקי מתקדמת.

2. טיפול בסיסי יין (Yin)
* טיפול בסיסי מקוצר.
* חזרה והעמקת טיפול בסיסי – יאנג.(כל המנחים).

3. מרידיאנים
* לימוד מסלולי 7  מרידיאני היין במערכת המרידיאנים המקיפה.
* המשך העמקת נושא תפקודי המרידיאנים.
* זיהוי וטיפול מדוייק במרידיאנים.

4 . טיפול בסימפטומים 
* אבחון מרידיאנים (חלק א')
* טיפול במרידיאן הסייקי.

5. יסודות ואתיקה ביחסי מטפל – מטופל
* יחסי מטפל מטופל.
* אתיקה.
* בהירות מעמד המטפל.
* קליניקה.

בסיום לימודי שנה שנייה מתקיים מבחן מעשי ביסודות הנ"ל – טיפול שלם.

* בסיומה מוענקת לעוברים תעודת Seiki shiatsu therapist.
 

שנה שלישית

נושאי הלימוד בקורס :

1. סייקי דואין 
* רנקי (מתקדם)
* אייקי (מתקדם)
* יוגה מרידיאנים (מתקדם)
* מדיטציית סייקי (מתקדמים)

 

2. טיפול בסיסי (מתקדם)

* טיפול בסיסי מתקדם, המאחד את הטיפול הבסיסי יין ויאנג.
* טיפול בסיסי מנח ישיבה מתקדם.

3. מרידיאנים
* השלמה, העמקה ואיחוד לימודי מערכת המרידיאנים המקיפה. (14 המרידיאנים)
* המשך העמקת נושא תפקודי המרידיאנים.
* זיהוי וטיפול מדוייק במרידיאנים.

4 . טיפול בסימפטומים
* אבחון מרידיאנים (מלא)
* טיפול שלם  במרידיאן הסייקי.

5. יסודות ואתיקה ביחסי מטפל – מטופל
* יחסי מטפל מטופל.
* אתיקה.
* קליניקה.

בסיום לימודי שנה שלישית מתקיים מבחן מעשי ביסודות הנ"ל.

* בסיומה מוענקת לעוברים תעודת Advanced Seiki shiatsu therapist.
 

השתלמות בוגרים.

אבחון מתקדם במערכת המרידיאנים המקיפה.
עדכונים, העמקה והתפתחות בדרך הטיפול.
 

קורס מדריכים – תעודת מדריך סייקי שיאצו.

מיועד לבוגרי "סייקי שיאצו" בעלי ניסיון טיפולי של שנתיים לפחות.

מסלול לימודי תעודה

מרכז הסייקי שיאצו
בית ספר להכשרת מטפלים
bottom of page